Grafické požiadavky na uverejnenie reklamy:

  • Veľkosť A6 na výšku – rozmer 148×105 + 3 mm spadavky na orez – predloha v PDF
  • Veľkosť grafiky platí aj pre ½ a ¼ reklamnej plochy, ½ orientácia na šírku ¼ orientácia na výšku.
  • Uprednostňujeme formát v krivkách vo formáte PDF.
  • V dokumente musia byť všetky obrázky prevedené do farebného profilu CMYK s minimálnym rozlíšením 150 DPI.
  • Všetky texty musia byť prevedené do kriviek.
  • Akceptujeme formáty súborov – PDF, PSD, TIFF, JPG ( min. 150 DPI ), farebný profil CMYK.
  • V prípade že nemáte možnosť grafiku na tlač pripraviť, grafiku pre Vás pripravíme my.
  • Spracovanie grafiky: 20€ bez DPH / hod.  |  24€ s DPH / hod.

Uzávierka do tlače:

20. kalendárny deň, keď tento deň vychádza na sviatok alebo víkend, uzávierka je nasledujúci pracovný deň.

Máte záujem o reklamu? Vyplňte nasledujúci formulár!

Vydáva

ersor s.r.o.
Máj. povst. česk. ľudu 2175/50
Brezno 977 03
IČO: 47943858
IČ DPH: SK2024147312
DIČ: 2024147312

Evidencia mesačníka

MK SR evidenčné číslo: EV, 5340/16

Telefón

+421 903 294 997

Email

info@kamnahorehroni.sk