ADVENT s #kamnahorehroni

ADVENT s #kamnahorehroni
Redakcia 10. decembra 2021

„Vianoce, Vianoce, tiché kúzlo vzácnych dní…“

Takto si spievame pri počúvaní vianočných piesní. Možno je to taký „vianočný gýč“ , ale o tom tak trochu sú celé Vianoce.

#adventnaHorehroni už začal. Upratujeme, vypekáme, varíme si punč, nakupujeme darčeky. Áno to je ten zhon, ktorý k tomuto obdobiu patrí.

My ale chceme, aby ste na chvíľu spomalili. Možno aj pri čítaní tohto príspevku.

Vianočné resp. adventné obdobie má oveľa hlbší význam, nad ktorým sa častokrát nepozastavíme a preto by sme vám, milí #KAMarati chceli o tom niečo napísať.

Dovolíme si tvrdiť, že toto obdobie je jedno z najkrajších, no každý z nás ho prežíva po svojom.

Na jednej strane sú veriaci, ktorí prísne dodržiavajú všetky zvyky, tradície aj predvianočný pôst. Pre iných je to čas vianočných večierkov, koncoročných kapustníc a udalostí, kedy rekapitulujeme celý rok.

Čo ale adventné obdobie symbolizuje ?

Aký má historický a náboženský význam ?

Poďme sa nato spolu „pozrieť“.

ADVENT pochádza z latinského „adventus“, čo môžeme preložiť ako PRÍCHOD.

Konkrétne ide o príchod Krista, ktorého dlho očakávame. V tomto období sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc. No v hlbšom zmysle. Duchovnom.

Počas Vianoc či Adventu si veriaci nepripomínajú len historické fakty staré viac ako 2000 rokov. Nejde ani o zhon spojený s nákupmi darov a pohostenia k štedrovečernému stolu. Ten najväčší zmysel a prínos týchto sviatkov je, alebo teda by mal byť, v niečom celkom inom .

V príchode spasiteľa, ktorý je spojený s nádejou a vierou v lepšie dni.

Symbol adventu

…zdobí naše obydlia. Adventný veniec so štyrmi sviečkami.

Jednoznačne sa zhodnúť na tom, kde má vlastne tradícia adventného venca pôvod, nie je tak jednoduché. Dohady sa spájajú s viacerými obdobiami. Symbol zapaľovania sviečok s posolstvom nádeje sa objavuje už u germánskych národov, neskôr v stredoveku a tiahne sa až do 19. storočia, kedy nemecký protestantský pastor zhotovil veľký drevený kruh a položil naň 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky, pričom malé sviečky zapaľoval postupne, každý všedný deň v čase Adventu a v nedeľu rozhorel aj veľkú sviečku.

Niečo o adventom venci čo si možno ne/vedel:

  • Prvá sviečka sa volá NÁDEJ a malo by ju zapáliť najmladšie dieťa v rodine.
  • Druhá sviečka sa volá MIER. Zapaľovať by ju malo najstaršie dieťa rodiny.
  • Tretia sviečka symbolizuje PRIATEĽSTVO a zažínanie by malo byť v rukách matky.
  • Štvrtú sviečku zapaľuje otec rodiny a jej posolstvo je LÁSKA.

Sviečky by sa vraj po správnosti mali zapaľovať v protismere hodinových ručičiek. Možno ste sa stretli aj s vencami s piatou sviečkou uprostred. Tá sa zapaľuje na Štedrý deň po západe slnka. Tradičnou farbou adventných sviečok je fialová s výnimkou tretej – tá by mala byť ružová.

Dnes sú adventné vence rôznych tvarov, farieb, zhotovené z množstva materiálov. Inšpirácií je nespočetne veľa. V tomto článku sme ale chceli viac priblížiť ich význam. Pri jeho písaní sme počúvali vianočné koledy, zapálili sviecu a nasávali pohodu.

Milí #KAMarati, prajeme vám, nech je #adventnaHorehroni obdobím, kedy zahodíte starosti, užijete si rodinnú pohodu a nachvíľu zabudnete na problémy. Vieme, trochu klišé ale naozaj vám to želáme.

Ďakujeme za prečítanie a pozdravujeme vás.

Vaše #KAMko.