Horehronský viachlasný spev

Horehronský viachlasný spev
Redakcia 4. júna 2019

Horehronský viachlasný spev, charakterizujú intenzívne hrdelné prejavy s veľkou nosnosťou do diaľky a dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi. Patrí medzi najvýraznejšie a najvýznamnejšie tradície v regióne Horehronia.

V januári v roku 2016 sa zaradil do slovenského reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. To bolo podmienkou pre zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Do zoznamu UNESCO sa Horehronský viachlasný spev zapísal v decembri roku 2017 a pridal sa tak k ďalším slovenským prvkom ako Fujara, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra a Bábkarstvo, ktoré je zapísane spoločne s Českou republikou.
Horehronský viachlasný spev je bohatstvo, ktoré nám zostalo po našich predkoch. To si veľmi dobre uvedomujeme, čoho dôkazom je neustále udržiavanie tejto tradície a predávanie ju z pokolenia na pokolenie.

Každoročne v júni sa koná  Festival viachlasného chrámového a ľudového spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou, ktorý sa zameriava na udržiavanie originálnych štýlov viachlasného spevu z rôznych oblastí Slovenska a aj východnej Európy.