Ja a moji Hugáni

Ja a moji Hugáni
Redakcia 15. októbra 2018

Horehronské múzeum v Brezne v spolupráci s Klubom Martina Rázusa – Maroško pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Brezne pripravilo podujatie pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Rázusa – Ja a moji Hugáni.

Ide o obrazovo-slovné pásmo o jeho živote a diele zostavené z obrazového materiálu tvoriaceho predmety, písomnosti a fotografie zo zbierok Horehronského múzea v Brezne.

„Mojím osudným číslom je osmička a iste najosudnejším – dátum 18. október 1888. Vtedy som sa totiž zbadal v jednej z chudobných vrbických chalúp v terajšom Liptovskom Mikuláši“ napísal v krátkej autobiografii v roku 1934 sám Rázus. Už počas jeho študentských rokov sa v ňom prejavilo národné cítenie. Po absolvovaní evanjelickej teológie v Bratislave (1907-1911) pôsobil ako kaplán v Modre a farár v Pribyline, Moravskom Lieskovom a v Brezne, kde prišiel 1. mája 1930.

Ako politik a verejný činiteľ po 1. svetovej vojne bol hlavným ideológom Slovenskej národnej strany, dokonca aj jej predsedom. Stál na pozíciách samostatného rozvoja slovenského národa a autonómnej koncepcie. Detstvo, štúdia, verejné udalosti, ktoré zasiahli do jeho osobného i profesijného života, ale aj miesta a ľudia ovplyvnili jeho bohatú, často kritickú literárnu tvorbu. Popri básnickej a prozaickej tvorbe sa venoval aj dráme a náboženskej reflexii.

Zomrel 8.8.1937 v Brezne, pochovaný je v Banskej Bystrici.

Text: TS Horehronské múzeum v Brezne