Lesnícky skanzen Čierny Balog – sezóna 2024

Lesnícky skanzen Čierny Balog – sezóna 2024
Redakcia 27. februára 2024

Návštevný poriadok pre XXII. sezónu Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v roku 2024

Vzhľadom na rozhodnutie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky uskutočniť rekonštrukciu a dobudovanie občianskej a poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, ako aj z dôvodu aktuálneho nepriaznivého stavu lesných porastov vo Vydrovskej, Korytárskej, Obrubovanskej, Prostrednej a Tajchovej doline, ktoré sú zasiahnuté podkôrnikovou kalamitou, a plánovaného nevyhnutného odvozu drevnej hmoty cez Lesnícky skanzen,  upozorňujeme návštevníkov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti zvýšili opatrnosť pri návšteve Lesníckeho skanzenu, ktorá bude v roku 2024 možná len vo vymedzenom čase.

Lesnícky skanzen bude v roku 2024 prevádzkovaný nasledovne:

1. V priebehu pracovného týždňa (pondelok-piatok) bude zakázaný vstup do areálu Lesníckeho skanzenu.

2. Počas víkendov (sobota-nedeľa) a sviatkov, keď nebude realizovaný odvoz drevnej hmoty, môžu návštevníci využívať prístupné miesta Lesníckeho skanzenu pri dodržiavaní pravidiel bezpečného pohybu a zvýšenej opatrnosti, podľa usmernenia LESOV SR, š. p. Pohyb v lesnom poraste je zakázaný, porušenie zákazu bude na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.

3. Informačná kancelária skanzenu bude v určených hodinách otvorená.

4. Lesná kaplnka, lesnícky minisvet a horáreň-múzeum budú počas celej sezóny zatvorené.

5. Naplánované podujatia v Lesníckom skanzene v roku 2024 sa neuskutočnia.

6. Vstupné – príspevok na údržbu areálu Lesníckeho skanzenu sa nebude platiť.

Ďalšie podrobnosti budú ešte podľa potreby upravené.

Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme, žiaľ, vedú nás k nim objektívne príčiny. Obnovený Lesnícky skanzen sprístupníme v roku 2025. 

Deň stromu 2024

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik opäť chystá pre širokú verejnosť ďalší ročník tradičného podujatia s názvom Deň stromu. Z dôvodu nevyhnutnosti realizovať celkovú obnovu zariadenia Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu, ktorá je naliehavá z pohľadu bezpečnosti návštevníkov, sa tento ročník uskutoční prvýkrát v Topoľčiankach.

Zmena miesta konania Dňa stromu prináša aj pozitívne stránky a umožní návštevníkom okrem už tradičného programu absolvovať prehliadku historického parku, historického kaštieľa, národného žrebčína, oranžérie tropických rastlín, škôlky okrasných drevín a prevádzku na spracovanie medu.

Samozrejme aj na tomto mieste budú prebiehať všetky obľúbené aktivity. Popri hlavnom programe si tak môžu malí i veľkí návštevníci prostredníctvom lesných pedagógov rozšíriť a súťažne preveriť svoje vedomosti o lese. Nebudú chýbať ukážky lesníckej techniky, kynológie a sokoliarstva.

zdroj: LESY SR