Martin Rázus

Martin Rázus
Redakcia 28. februára 2019

Martin Rázus bol významný slovenský dramatik, básnik, esejista, publicita, buditeľ a politik. Narodil sa do chudobnej rodiny v obci Vrbica. Vďaka múdrosti a vytrvalosti svojej matky bol vychovaný k láske k Bohu a národu, k skromnosti a k túžbe po vzdelaní.

Zo života

Bol vynikajúcim študentom, no pre svoje zmýšľanie bol obviňovaný z panslavizmu. Po ukončení štúdií na Gymnáziu študoval na teologickej akadémii v Bratislave. V roku 1913 prijal svoje prvé samostatné miesto a stal sa farárom v Pribyline, neskôr pôsobil v Moravskom Lieskovom.
Počas svojho života sa angažoval na politickej scéne. Celá jeho politická činnosť smerovala k sociálnemu a národnému pozdvihnutiu Slovenska. V lete 1929 sa stal predsedom Slovenskej národnej strany a získal aj mandát poslanca v parlamente.

V Brezne

V roku 1930 príma ponuku miesta farára v Brezne. Aj napriek tomu, že Martin Rázus v Brezne pôsobil iba 7 rokov, toto obdobie patrilo medzi jeho najplodnejšie. Vzniklo tu jedno z jeho najvýznamnejších diel, a to autobiografický dvojromán Maroško a Maroško študuje.
Celkovo tu napísal sedem prozaických diel a štyri básnické zbierky. História nášho mesta sa stala námetom pre jeho viaceré diela ako sú Júlia, Krčmársky Kráľ, Odkaz mŕtvych či Bombura.
Zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Pamätná izba

Mesto Brezno si život a dielo Martina Rázusa ctí. V roku 2006 mu bola v mestskom parku odhalená socha. 2. februára 2007 bol pri Miestnom odbore Matice slovenskej (MOMS) založený Klub Martina Rázusa – Maroško. Z jeho iniciatívy, za podpory mesta Brezno a odbornej pomoci Horehronského múzea a Evanjelickej cirkvi, bola v priestoroch starej sypárne na evanjelickej fare sprístupnená expozícia Literárne Brezno. Expozícia je rozdelená do troch častí. Jedna z nich sa venuje práve Martinovi Rázusovi. Obsahuje materiály o jeho živote a diele. Nachádzajú sa tu ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác aj niektoré osobné veci spisovateľa.

Zdroj: www.horehronskemuzeum.sk, www.razus.sk