Advokátska kancelária- JUDr. Rudolf Guniš

Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo, občianske, rodinné, obchodné a trestné právo.