Autoškola Michal Stebila

Autoškola vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T.

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň
  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie
  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik
  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly
  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť