Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Vzdelávanie, preškoľovanie zamestnancov a rekvalifikácie nezamestnaných ľudí.