Divadelný súbor Jána Chalúpku

Divadelný súbor Jána Chalupku patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie amatérske a ochotnícke divadelné súbory na Slovensku. Dlhé roky pracoval pri Dome kultúry v Brezne, dnes vystupuje ako občianske združenie a momentálne má okolo 35 aktívnych členov.