DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže stredisko Brezno

Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Pomáha tak mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť a uvedomiť si hodnoty a schopnosti, ktoré majú. Zameriava sa teda na výchovu samostatných, vzdelaných a spoločensky zodpovedných mladých ľudí.