eL – ekon s.r.o.

Spracovanie mzdy a personalistiky. Účtovné, ekonomické, podnikateľské poradenstvo.