24. októbra 2021

Elektro projektantská kancelária – Ing. Daniel Urbanovič

Vypracovanie projektov elektroinštalácie – projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, inteligentné elektroinštalácie.