Exekútorsky úrad- Mgr. Júlia Kubjatková

Činnosť v oblasti súdnej exekúcie, vymáhanie pohľadávok.