FakeFolk

FakeFolk vo svojej tvorbe čerpá z odevov tradičnej ľudovej kultúry. Jednotlivé prvky ornamentu štylizuje do farebnej škály a prispôsobuje ich modernému dizajnu, ktorý sa vyníma na jednotlivých kusoch oblečenia.