Gazdovský dvor v Pohorelej

Gazdovský dvor v obci Pohorelá je stála výstava miniatúr tradičných stavieb ľudovej architektúry z Pohorelej. Expozícii, tak ako aj v reálnom svete dominuje zmenšený model pohorelského kostola Sedembolestnej Panny Márie. Okrem tradičných zrubových dreveníc, hospodárskych budov a iných objektov drevenej architektúry môžu návštevníci vidieť aj výjavy z každodenného života ľudí zaoberajúcich sa poľnohospodárskou a lesníckou výrobou, ako aj ovčiarstvom. Inšpiráciou pre autora bol život miestnych drevorubačov, furmanov a ľudí pracujúcich na salašoch.

Pridanou hodnotou expozície sú prvky ľudového odevu, výšivky a tkaných textílií, ako aj rezbárske výrobky a historicky zachované predmety dennej potreby.

OTVORENÉ NEPRETRŽITE