Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Vzdelávacia činnosť na stredoškolskej úrovni so zameraním na všeobecné a jazykové štúdium.