IMPOS s.r.o.

Montáž tepelných sadrokartónových izolačných systémov. Obkladanie stien a pokladanie podlahových krytín.