24. októbra 2021

Jaskyňa Mŕtvych Netopierov

SPELEO KLUB SLOVAKIA VÁM PONÚKA PREHLIADKU JASKYNE MŔTVYCH NETOPIEROV FORMOU SPELEOLOGICKEJ VODCOVSKEJ SLUŽBY

Jaskyňa Mŕtvych Netopierov sa nachádza uprostred Slovenska v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1 750 m n.m.).

Zaujímavosti:

  • Medzi jedinečné zaujímavosti jaskyne patrí výskyt vulkanických hornín kriedového veku vovrásnených do vápencového súvrstvia. Objavujú sa v jaskynných chodbách na viacerých miestach, kde upozorňujú na seba červenohnedou, alebo zelenou farbou. Vulkanická hornina obsahuje šošovky achátov bieloružového odtieňa.
  • Ďalšou pozoruhodnosťou sú nálezy netopierích kostičiek, nachádzajúcich sa temer všade. Podľa nich dostala jaskyňa aj pomenovanie. Ich vek sa odhaduje na 6000 rokov. V okrajových častiach jaskyne sa nachádzajú kostrové zvyšky kún, medveďov ba dokonca i kozy.
  • Jaskyňa má priemernú teplotu +3,5 °C, avšak niektoré zaľadňované časti dosahujú celoročný priemer len +1°C.
  • Prúdenie vzduchu vďaka otvorenosti systému dosahuje 5 m/s.

Prístup:

K jaskyni sa dostanete z južnej strany od obce Bystrá, a to autom, alebo linkovým autobusom z Brezna, alebo Podbrezovej na Trangošku alebo Srdiečko. Z Trangošky trvá cesta cca 1 hod. Horským chodníkom vedúcim na chatu pod Ďumbierom (1740 m n.m.). Iná trasa vedie zo Srdiečka. Lanovkou na medzistanicu Kosodrevina, alebo až na vrcholovú stanicu Chopok, a odtiaľ na horskú chatu M.R. Štefánika pod Ďumbierom. Rovnaké možnosti sú aj z Liptova, a to pešo z Liptovského Jána, alebo z jasnej opäť lanovkou na Chopok, a odtiaľ na horskú chatu.
Navštívte Jaskyňu Mŕtvych Netopierov a staňte san a chvíľu aj Vy jaskyniarmi. Vystrojení v speleologickom odeve a s prilbou s banským osvetlením mate jedinečnú možnosť nazrieť do tajuplného podzemia Nízkych tatier. V temnom, vlhkom a chladnom prostredí s liečivým účinkom na horné dýchacie cesty sa prenesiete v tejto azda najstaršej jaskyni Slovenska do minulosti temer o dve desiatky miliónov rokov naspäť. Využite túto príležitosť pri návšteve Nízkych Tatier, Liptova či Horehronia.

POZOR!

Jaskyňa sa nachádza vo vysokohorskom teréne a chránenom území NAPANT. Od klientov sa požaduje dobrá horská obuv a fyzická zdatnosť. Z ochranárskeho hľadiska je prehliadka jaskyne limitovaná, preto prístup k jaskyni je povolený len nahláseným osobám, a to v počte max. 10 osôb.

 

Názov krasovej oblasti: Ďumbiersky vysokohorský kras
Názov jaskyne: Jaskyňa mŕtvych netopierov ( JMN )
Dĺžka jaskyne: 22,5 km Hĺbka jaskyne: 375 m
Dĺžka exkurzného chodníka: A 1000 m, B 1160 m, C 750 m
Čas exkurzie: A 1,2 hod., B 2 hod., C 2,5 hod.
Čas výstupu k jaskyni s Trangošky: cca 1 hod.
Čas zostupu z chaty M.R.Štefánika: cca 0,75 hod.
Exkurzia možná len pre objednané osoby na č.t. 0905 135 535
Na exkurziu jaskyne je potrebná pevná obuv !

Otvotrené: Mar – jun – sobota, nedela
Otvorené: jul- august – týžden ( pondelok zatvorené)
Otvotrené: Sep – dec – sobota, nedela

WEB: http://jmn.sk/

TEXT: JMN