Klub Slovenských turistov TOMO Brezno

Klub organizuje turistické podujatia po celý kalendárny rok – každú sobotu a aj cez niektoré sviatky. O pripravovaných podujatiach sú členovia a ostatní priaznivci turistiky informovaní