Kyslíková dráha

Breznianska kyslíková dráha nazývaná aj Chodník zdravia je 1,5 km dlhý lesný chodník na okraji mesta. Počas prechádzky si precvičíte okrem koordinácie zmysly a správne dýchanie. Ako bonus sa môžete pokochať krásnymi výhľadmi na mesto Brezno.

Lesný chodník zdravia, ktorý má deväť zastavení sa nachádza v areáli prímestského lesíka, v doline Lazná v Brezne nad nemocnicou, v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Cieľom prechádzky je harmonizácia tela a duše cez spojenie pohybu a relaxácie. Počas putovania po kyslíkovej dráhe sa môžete na jednotlivých stanovištiach umiestnených  na samorastoch dozvedieť ako funguje správne pohybové a dychové cvičenie.
Na trase dráhy nájdete niekoľko zdrojov vody – prameň Márie, Juraja a Heleny, Martinov prameň, Jozefov prameň a Štefanov prameň. Celkom 30 studničiek vybudoval a udržiaval Štefan Libič, ktorý ich pre ďalšie generácie odovzdal prostredníctvom Červeného kríža. Vďaka pánovi Libičovi mnoho ľudí pozná tieto pramene práve ako pramene uja Libiča.

Chodník zdravia dokonca denne využíva množstvo športovcov i rekreantov. Ak sa chcete k nim pridať, neváhajte, zastavte sa v Brezne a strávte chvíľku relaxu počas prechádzky chodníčkami určenými hlavne na oddychové prechádzky v lone prírody.

Kukni aj: Breznianska kalvária