Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Materiálovotechnologická fakulta, detašované pracovisko v Brezne. Môžte si vybrať zo študijných odborov ako technické materiály, výrobné technológie, priemyselné manažérstvo , aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, personálna práca v priemyselnom podniku.