Múzeum ľudovej architektúry v Nemeckej

V múzeu ľudovej architektúry v Nemeckej sa ukrýva poklad strážený pánom Murínom, ktorý sa venuje dreveným miniatúram už dlhé roky. Expozícia sa nachádza vo vymedzených priestoroch budovy Základnej školy s materskou školou v Nemeckej na Školskej ulici. Prehliadku múzea je potrebné objednať v predstihu. Volajte na tel. 0904809792