VYDRA v Čiernom Balogu pripravila aj v roku 2023 pre individuálnych záujemcov exkurzie so sprievodcom k Dobročskému pralesu.

NPR Dobročský prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku (od roku 1913). Nachádza sa v nadmorskej výške 700 – 1000 m n. m., jeho rozloha je 103,85 ha. Dôvodom ochrany je zachovanie zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali tisícročia. V Dobročskom pralese prebieha vývoj vo všetkých štádiách a fázach, ktoré vytvárajú charakteristický vzhľad pralesa. Vývojový cyklus trvá cca 400 rokov.

V roku 2018 bol opätovne NPR Dobročský prales ocenený Výborom ministrov Rady Európy udelením Európskeho diplomu. NPR Dobročský prales je pre verejnosť úplne uzatvorená. Pre návštevníkov je vyhradený exkurzný chodník po hranici Dobročského pralesa.

Sprievodca vás bezpečne privedie k NPR Dobročský prales, pričom vás súčasne oboznámi s históriou krajiny, okolitých obcí, vyhasnutou sopkou Poľanou, porozpráva o typických znakoch pralesa a pestovaného lesa, o významnej osobnosti slovenského lesníctva Jozefovi Dekrétovi Matejovie.