Obchodná Akadémia Brezno

PriBpravuje žiakov na výkon ekonomických činností v rôznych oblastiach výrobnej i nevýrobnej sféry – v oblasti marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení účtovníctva a finančného hospodárenia.