Občianské združenie- JASMÍNA

Občianske združenie s cieľom podporovať výchovno-vzdelávaciu, kultúrno-spoločenskú, rekreačno-športovú a sociálnu činnosť detí v detskom domove vo Valaskej.