Okresný úrad Brezno

Otváracie hodiny

Pondelok 08:00- 15:00
Utorok 08:00- 15:00
Streda 08:00- 17:00
Štvrtok 08:00- 15:00
Piatok 08:00- 14:00
Sobota
Nedeľa

Okresný úrad vykonáva  činnosti v odboroch: organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor.