Pamätná izba Sama Chalupku

Samo Chalupka je označovaný ako najľudovejší básnik a prvý poeta novej slovenčiny. Narodil  sa v roku 1812 v obci Horná Lehota. Ako evanjelický farár pôsobil na viacerých miestach, ale od roku 1840 až do smrti v roku 1883 žil v obci Horná Lehota.

Pamätná izba

Na jeho počesť bola vytvorená v obci Horná Lehota pamätná izba, ktorá je otvorená od roku 1995 a nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy v blízkosti rodného domu Sama Chalupku, kde je taktiež umiestnená pamätná tabuľa a pomník.

Expozícia Pamätnej izby je rozdelená na dve časti. Zatiaľ čo prvá približuje život obyvateľov Hornej Lehoty a okolia, druhá sa venuje životu Sama Chalupku.

Navštíviť môžete taktiež jeho hrob na evanjelickom cintoríne a evanjelický kostol, kde Samo Chalupka takmer polstoročie pôsobil.

Expozícia pamätnej izby je prístupná, ale návštevy je potrebné vopred nahlásiť na Obecnom úrade v Hornej Lehote na tel. čísle 048/617 93 60.

Zdroj: Horna Lehota

Kukni aj: Chodník Sama Chalupku, Múzeum zvoncov