Prekladateľské služby JUBEST – Dorota Gojakovičová

Prekladateľské a tlmočnícke služby – chorvátčina, srbčina, bosniačtina. Odborné preklady.