Prekladateľské služby Mgr. Viera Slivková

Prekladateľské služby z/do anglického jazyka – úradné preklady, legislatívne a právne texty, odborné texty.