Prekladateľské služby Saba – Ľubomír Ridzoň

Technické preklady textov návodov k obsluhe, používateľských príručiek, obchodnej korešpondencie, software a iné.