Slovak Aikido Central Region Brezno

Športový klub a organizácia zastrešujúca cvičencov Aikido. Pravidelné zúčastňovanie sa na národných a medzinárodných seminároch a školeniach.