Špeciálna základná škola Brezno

Špeciálna základná škola zameriava na špeciálnu starostlivosť a výučba pre postihnuté deti. Projekt – Deti vetra, krúžky, prednášky, online zborovňa, záverečná správa.