Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

SOŠTaS ponúka 4- ročný učebný odbor: Strojárstvo. 3- ročné učebné odbory: nástrojár, predavač, hostinský, hostinská, stolár. 2- ročné učebné odbory: strojárska výroba, výroba konfekcie. 2- ročné nadstavbové štúdium v odboroch ako spoločné stravovanie, strojárstvo- výroba, montáž a oprava strojov, podnikanie v remeslách a prevádzka obchodu.