UPC Slovensko

Spoločnosť je jeden z najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike.