Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Detašované pracovisko v Brezne. Poslaním VŠEMvs je vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.