MLADÝM PATRÍ SVET !

MLADÝM PATRÍ SVET !
Redakcia 12. augusta 2022

12. AUGUST – MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE

Každý je mladý na toľko, na koľko sa cíti – to je jasné. No dnes sa sústredíme špeciálne na všetkých „mládežníkov“ pretože tento deň – 12. august 2022 – patrí im.

Aký je dôvod vyhlásenia tohto dňa a čo je jeho cieľom ? Dočítaš sa v nasledujúcich riadkoch tohto článku. Poďme si to teda objasniť.

Medzinárodný deň mládeže oslavujeme 12. augusta od roku 1999. Rozhodlo o tom Valné zhromaždenie OSN. Ide o uvedomenie si toho, že svet čím ďalej, tým viac potrebuje mladých ľudí ako lídrov a morálny kompas v rôznych oblastiach, od opatrení v oblasti klímy až po budovanie mieru a vzdelávanie. Dosahovanie úspechov a angažovanosti mladých v oblastiach, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Tým samozrejme nechceme povedať, že všetko stojí na mladých ľuďoch a len oni majú ten najlepší názor. Vedomosť podporená skúsenosťou a novými myšlienkami prináša azda najlepšie výsledky. Preto je dôležité počúvať aj ľudí, ktorí chcú mladé „horúce hlavy“ na ceste za ich úspechom usmerniť.

A platí to aj opačne. Nechať priestor mladým realizovať sa – len tak je možné pochopiť skutočnú prax jej fungovanie a nastavenie systému. Nechajme viať nový vietor !

MDM za posledných dvadsať rokov zapojil stovky tisíc mladých ľudí do riešenia niektorých z najnaliehavejších problémov sveta. Vďaka tomu sa upriamila pozornosť na výzvy, ktoré bránia mladým ľuďom v realizácii ich potenciálu. Predchádzajúce medzinárodné dni mládeže sa zamerali na témy ako „Bezpečné priestory pre mládež“, „Mládež budujúca mier“ či „Záležitosti duševného zdravia“ alebo „Transformáciu vzdelávania“.

Cieľom Medzinárodného dňa mládeže 2022 je posilniť posolstvo, že na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je potrebné konať vo všetkých generáciách. Snahou je zvýšiť povedomie o určitých prekážkach medzigeneračnej solidarity, najmä o ageizme*, ktorý postihuje mladých a starých ľudí, pričom má škodlivý vplyv na spoločnosť ako celok.

*Ageizmus a je ďalšou formou diskriminácie, ktorá sa deje (nielen) na pracovisku. Je to forma nerovnakého zaobchádzania na základe veku.

HOREHRONSKÁ MLÁDEŽ

Vieme, že na Horehroní máme mnoho šikovných mladých ľudí s potenciálom zlepšovať život nielen v regióne, ale často ich úspechy prekračujú hranice kraja aj našej krajiny. Môžeme hovoriť o viacerých oblastiach ako šport, kultúra, umenie ale aj podnikateľská alebo vedecká sféra.

MESTSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT

Dôkazom toho, že mladí ľudia sa zaujímajú o dianie, je aj existencia mestských mládežníckych parlamentov. Taký jeden funguje aj v meste Brezne. „Cieľom parlamentu je zaktivizovať mládež v meste, získať ich pre prácu v kultúre a zároveň vzbudiť záujem o veci verejné. Zároveň napomáhame k zmysluplnému životu mladých ľudí vo veku od 13 do 38 rokov formou ich účasti na verejnom živote mesta, presadzovanie, uplatňovanie a ochrana ich práv.“

Medzi aktivity, ktoré organizuje mestský mládežnícky parlament v Brezne patrí aj podujatie „Večierok pod hviezdami„. Tento víkend (piatok 12. augusta 2022) sa večierok uskutoční už po 4. krát !

V rámci tohto dňa, chceme našej mládeži doma aj vo svete popriať veľa síl, energie, zapálenia a vytrvalosti k tomu, aby išli za svojim cieľom a nenechali sa zraziť akýmikoľvek „pripomienkami“.

Keď bude treba, zájdite pre dobrú radu k „staršine“.

T V O J I N F O R M A Č N Ý P O R T Á L

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach:
IG: @kamnahorehroni
FB: Kam na Horehroní

Text je súčasťou TVOJ BLOG, nieje obsahom redakcie Kam na Horehroní. V prípade potreby môžete autora kontaktovať prostredníctvom redakcie mailom na [email protected].