O Bomburovu šabľu 2017

O Bomburovu šabľu 2017
Redakcia 18. apríla 2017

XXII. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry

Podmienky súťaže

Súťažné práce by mali byť realizované čiernobielou, alebo farebnou ľubovoľnou technikou formátu A4. Jeden autor môže do súťaže zaslať najviac 5 prác na tému Počasie a človek.

Na zadnej strane treba označiť názov práce, meno a priezvisko autora, adresu, vek, povolanie, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kategórie

Súťaž je rozdelená do dvoch vekových kategórií: do 15 a nad 15 rokov. Uzávierka súťaže je 6. mája 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Na návrh odbornej poroty organizátori súťaže udelia ceny a diplomy za najlepšie kresby v každej kategórii. V kategórii do 15 rokov vecné ceny. V kategórii nad 15 rokov finančnú odmenu (1. miesto 300 € a zlatú BŠ, 2. miesto 200 € a striebornú BŠ, 3. miesto 100 € a bronzovú BŠ). Porota má právo niektorú z cien neudeliť, alebo navrhnúť i čestné uznanie. Najlepšie práce budú vystavené na samostatnej výstave v rámci podujatia Dni mesta Brezna, ktorej vernisáž sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017 v Synagóge na Štúrovej č. 11. V rámci vernisáže bude aj vyhodnotenie súťaže za účasti autorov. Súťažné práce sa nevracajú a usporiadatelia si vyhradzujú právo ich publikovať v tlači a inak propagovať.

 

Súťažné práce s označením obálky
“O Bomburovu šabľu”
zasielajte poštou na adresu:
Mestský úrad Brezno,
Nám. M. R. Štefánika 1,
97701 Brezno
SLOVAKIA

Informácie:

Július Obernauer
0911 429 189
www.brezno.sk
[email protected]

Peter Zifčák
tel.: 048 6115585
0908 605196

HLP grafik, s.r.o., Brezno
Ferdinand Hrablay
tel.: 048 6113671