Oplatí sa dnes postaviť ubytovacie zariadenie pre turistov?

Oplatí sa dnes postaviť ubytovacie zariadenie pre turistov?
Redakcia 26. januára 2024

V dnešnej dobe sa rozhodnutie postaviť ubytovacie zariadenie pre turistov stáva dôležitým podnikateľským rozhodnutím. Článok skúma aktuálne trendy, výzvy a príležitosti spojené s prevádzkovaním ubytovania pre turistov. Od strategického výberu lokality, cez zmeny v cestovnom správaní až po investičné náklady. Čitateľov prevedieme kľúčovými faktormi, ktoré treba zvážiť pri plánovaní a budovaní úspešného ubytovacieho zariadenia.

Faktory na zváženie

Rozhodnutie postaviť ubytovacie zariadenie pre turistov závisí od mnohých faktorov a je potrebné starostlivo zvážiť rôzne aspekty predtým, než sa rozhodnete. Tu sú niektoré faktory, ktoré by ste mali zvážiť:

Lokalita:

Je dôležité vybrať vhodnú lokalitu na ubytovanie. Zistite, či je oblasť atraktívna pre turistov a či je tam dostatočný záujem o ubytovanie.

Cieľový trh:

Zamerajte sa na to, aký typ turistov chcete osloviť. Môže to byť cestovanie za dobrodružstvom, rodinná dovolenka, luxusný pobyt alebo niečo iné. Cieľový trh ovplyvní dizajn, vybavenie a ceny ubytovania.

Konkurencia:

Vykonajte analýzu konkurencie v danej oblasti. Zistite, koľko ubytovacích zariadení je už k dispozícii, a skúste nájsť niečo, čo vás odlíši.

Investičné náklady:

Posúdenie nákladov na výstavbu a prevádzku ubytovacieho zariadenia je kľúčovým faktorom. Zahŕňa náklady na pozemok, stavbu, vybavenie, prevádzkové náklady, marketing atď. Podľa finančných možností si potom treba určiť o aké veľké ubytovacie zariadenie sa bude jednať.

Regulácia a povolenie:

Zistite si všetky potrebné regulácie a povolenia na prevádzku ubytovacieho zariadenia v danej oblasti. Dodržanie miestnych predpisov a zákonov je kľúčové.

Sezónnosť:

Zohľadnite sezónnosť v danej oblasti. Môže byť turistický ruch sezónne, a to môže ovplyvniť plánovanie prevádzky a marketingu. Na Slovensku je ideálne vybrať si oblasť, ktorá dokáže prilákať turistov podľa celého roku. Dobrý príklad je ubytovanie v okolí aquaparkov a termálnych kúpalísk. V ideálnom prípade ak je v lokalite aj lyžiarske stredisko a možnosti na letnú turistiku či cyklistiku.

Marketing a viditeľnosť:

Premýšľajte o stratégii marketingu a tom, ako získať viditeľnosť. Online prítomnosť a spolupráca s rezervačnými platformami môžu byť kľúčové pre prilákanie zákazníkov. Odporúčame si už dopredu zistiť odhadované náklady na marketing. Pomôže vám to s cenotvorbou za ubytovanie.

Zmeny v cestovnom správaní:

Vzhľadom k rýchlym zmenám v cestovnom správaní a udalostiach, ako je pandémia, je dôležité byť pripravený na nečakané situácie a mať plán na zvládnutie kríz.

Zodpovedný turizmus:

Rastúci dôraz na udržateľnosť a zodpovedný turizmus môže ovplyvniť preferované typy ubytovania. Zvážte, ako môžete integrovať princípy udržateľnosti do svojho zariadenia.

Pred rozhodnutím sa poraďte s odborníkmi, analyzujte trh a vykonajte podrobné štúdie uskutočniteľnosti. Postavenie ubytovacieho zariadenia môže byť úspešné, ale vyžaduje starostlivé plánovanie a strategický prístup.

Výber ubytovacieho zariadenia

Veľkú časť rozhodovania potom zaberie výber samostného ubytovacieho zariadenia. Tu samozrejme najviac záleží od finančných možností investora. Je prirodzené, že diametrálne inú investíciu bude vyžadovať stavba 5 poschodového hotela a inú stavba 3 izbovej chaty. Veľa záleží aj od pozemku, teda či už pozemok máte alebo ho máte v pláne kúpiť. Zároveň potom od možností lokality, nie všade sa dá totiž postaviť akýkoľvek objekť a veľa záleží od územného plánovania.

V prípade menších investorov sa väčšinou jedná o rozhodnutie postaviť niekoľkoizbový dom alebo chatu. Na Slovensku je populárne stavať montované chaty a v prípade problematických pozemkov napríklad montovaný dom určený na úzky pozemok. Ich výhoda je hlavne v rýchlej stavbe a dostupnej cene.

Pre tých čo sú otvorení experimentovaniu sa potom otvárajú aj iné možnosti, ako modulové či kontajnerové domy, prípadne rôzne menšie stavby ako jurty či domy na strome. Toto nie je úplne pre každého ani z pohľadu záujemcov o ubytovanie a ani z pohľadu investorov. Môže to však ponúkať zaujímavú návratnosť investície, ktoré býva často rýchlejšia ako pri tradičných stavbách. Problematická však môže byť životnosť týchto stavieb a potreba častej údržby.

Väčší investori potom siahnu väčšinou po možnosti postaviť penzión alebo hotel. V tomto prípade na projekte pracuje väčšinou tím ľudí, kde má každý na starosť inú činnosť.

Na záver

V závere možno konštatovať, že otázka, či sa dnes oplatí investovať do stavby ubytovacieho zariadenia pre turistov, nie je jednoznačná a závisí od mnohých faktorov. Dnešná doba ponúka množstvo príležitostí pre rozvoj cestovného priemyslu, avšak vyžaduje aj dôkladné plánovanie, strategické rozhodnutie a adaptáciu na aktuálne trendy. S ohľadom na rastúci dopyt po rôznorodých ubytovacích možnostiach a zmeny v preferenciách turistov môže byť investícia do kvalitného a dobre riadeného ubytovania stále lukratívna.

Kľúčom k úspechu je však detailná analýza, porozumenie cieľovému trhu, udržateľný prístup a schopnosť prispôsobiť sa dynamike cestovného priemyslu. Investícia do ubytovacieho zariadenia môže byť perspektívna, ak je vykonaná so starostlivým prístupom av súlade s aktuálnymi potrebami a trendom zodpovedného turizmu.