23. mája 2022

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 2019

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 2019
Redakcia 2. júla 2019

Pod nízkotatranskou kráľovnou Kráľovou hoľou sa od 20.7. do 21.7. 2018 uskutoční už  v poradí 25. ročník Festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu – Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Predstaví sa mnoho folklórny a speváckych skupín a zaspieva sa aj priamo na Kráľovej holi či pri prameni Hrona.

Sobota 20. júla 2018

  • 08.00 h – Peší výstup na Kráľovu hoľu

zraz záujemcov pri OcÚ v Telgárte

  • 09.30 h – Prameň Hrona

Stretnutie pri prameni Hrona

privítanie účastníkov festivalu

  • 12.00 h – Kráľova hoľa

Ozveny z Kráľovej hole

spoločný spev účastníkov a hostí Ozvien na Kráľovej holi

  • 15.00 h – Gréckokatolícky kostol

Spevy chrámov

prehliadka chrámových spevov

  • 19.00 h – Kultúrny dom

Ozveny života

program speváckych skupín

Vranovčan

Program FS VRANOVČAN z Vranova nad Topľou

Tanečný dom a zábava

Hrá Ľ.H. Jána Maka

Nedeľa 21. júla 2018

  • 10.00 h – Svätá liturgia v staroslovienskom jazyku Gréckokatolícky kostol

Výstava: Maľované na skle (Kultúrny dom)

Sklomaľby Daniely Pápežovej z obce Veličná

Účinkujú ľudové hudby, folklórne a spevácke skupiny:

ĽH J. Maka, Trnki a V. Bodnáriková z B.Bystrice

ĽH Majerczykovcov z Chabowky (Poľsko)

Jednota Hložany z Vojvodiny (Srbsko)

Poľna z Jarabiny

Vranovčan z Vranova nad Topľou

Pohorelskí chlopi

Trio z chotára z Terchovej

Záriečanka zo Zárečia

Hôra z Rejdovej

Bančan z Banského

Parobci z Dvorianok

Bacúšan z Bacúcha

Telgárt a Kredo Viruju z Telgártu