Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Beseda s profesorom Hričovským

Iné podujatia
5. novembra 2019 14:00
Brezno, Mestský dom kultúry

Súčasťou podujatia je výstava dopestovaného ovocia, vstup voľný

Témy:

14:00

  • zhodnotenie pestovania úrody v roku 2019
  • malé záhradkárčenie ( problémy malých záhradkárov)

15:00

  • výstava dopestovaného ovocia
  • odprezentovanie vlastnej úrody

Záujemcovia o vystavenie vlastnej úrody nahláste sa na mail. adrese [email protected]  alebo na tel čísle: 048/6306210, 211, 213

Brezno, Mestský dom kultúry
Švermova7
Brezno, 97701 Slovenská republika
+ Google Map