Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

ČIERŤAŽ

Kultúra
6. januára 2017
Predajná

Vystúpenie folklórnej skupiny Čierťaž z Nemeckej

Repertoár FS Čierťaž tvoria predovšetkým spevácke, spevácko-tanečné a zvykoslovné obrázky. V súčasnosti sa venuje najmä interpretácii spevných a zvykoslovných prejavov z bývalých čipkárskych obcí medzi B. Bystricou a Breznom. Spracúva folklórny materiál, ktorý čerpá predovšetkým z Nemeckej, Dubovej a Zámostia, ale aj ostatných niekdajších čipkárskych obcí, napr. z Medzibrodu, Ráztoky a Jasenia.

Viac info: http://www.ciertaznemecka.sk/folklor=ponuka.html

Predajná
Predajná, 976 63 Slovenská republika + Google Map