Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

FIDE OPEN Pohorelá 2022

Kultúra
7. júla 2022 12:30
Pohorelá, základná škola

Šachový klub Orlová Pohorelá pod záštitou obce Pohorelá, SŠZ a KŠZ B. Bystrica usporiada 07.07. – 10.07.2022 XX. ročník šachového turnaja.

Riaditeľ turnaja Kanoš Jozef
Hlavný rozhodca: prof. Ing. Geffert Anton CSc. – FA (FIDE ID 14915731)
Rozhodca: Jozef Kanoš – rozh.1.tr. (FIDE ID 14909588)
Miesto: Jedáleň ZŠ Pohorelá

Prezentácia Štvrtok 07.07. 2022 od 12:00 – 15:00 hod.
Losovanie Štvrtok 07.07. 2022 o 15:00 hod.
Otvorenie Štvrtok 07.07. 2022 o 15:30 hod.
Ukončenie Nedeľa 10.07. 2022 o 17:30 hod .

Systém hry: švajčiarsky systém na 7 kôl
Tempo hry: 2x120minút, čakacia doba je stanovená na 30 minút.

Právo účasti : Každý hráč musí mať pred turnajom pridelené identifikačné číslo (ID
FIDE) príslušným šachovým zväzom a uhradený členský poplatok. Hráč bez ID FIDE
nebude zaradený do turnaja.
O poradí v turnaji rozhoduje: 1. počet bodov, 2. stredný Buchholz, 3. progres,
4. priemerné ELO súperov, 5. vzájomná partia, 6. žreb.
Ceny v prípade rovnosti bodov sa nedelia a nekumulujú!
Výsledky budú zaslané na zápočet na FRL a LOK SŠZ.

Cenový fond turnaja
Finančné ceny vo výške 600.-€:
1.cena 150.-€, 2.cena 120.-€, 3.cena 100.-€, 4.cena 65.-€,
5.cena 60.-€, 6.cena 50.-€, 7.cena 30.-€, 8.cena 25.-€.

Vecné ceny pre najlepšieho žiaka, ženu, dôchodcu a domáceho hráča,
víťaza kategórie do R-1500, R-1700, R-1900.

Ubytovanie: Zabezpečuje si každý individuálne: Penzión Hron, Hotel Heľpa, alebo
v súkromí. Penzión Hron (t.č.: 0908099280, 0908419755).
Stravovanie: v Espresse Orlová, alebo priamo v bufete pri hracej miestnosti.

Prihlášky je potrebné zaslať do 05.07.2022. na adresu: [email protected]
Podmienkou akceptovania prihlášky je zaplatenie vkladu na účet organizátora:
Poštová banka a.s ., č.ú.: SK9865000000000020290893
Názov účtu: šachový klub Orlová Pohorelá
VS: označte dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR
Platby neposielať poštovou poukážkou!
Prihlásiť sa je možné aj po stanovenom termíne, so zvýšením vkladu o 3.-€.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť cenový fond v prípade menšieho počtu

Vklady
FIDE ELO Dôchodcovia ,domáci
a deti do 15 rokov
1800 > 15.-€ 13.-€
pod 1800 FIDE 18.-€ 15.-€
Bez FIDE ELA 20.-€ 17.-€

Časový harmonogram turnaja:
Otvorenie 07.07. 2022 15:30 hod.
1. kolo 07.07. 2022 16:00 hod.
2. kolo 08.07. 2022 09:00 hod.
3. kolo 08.07. 2022 14:00 hod.
4. kolo 09.07. 2022 09:00 hod.
5. kolo 09.07. 2022 14:00 hod.
6. kolo 10.07. 2022 08:00 hod.
7. kolo 10.07. 2022 13:00 hod.

Ukončenie a vyhlásenie výsledkov – 10.07. 2022 o 17:30 hod.

Pohorelá, základná škola
Pohorelá, Slovenská republika + Google Map