Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

FLOW OF LIFE

Umenie
5. novembra 2022 13:00
Brezno, Meštiansky dom č. 13

Horehronské múzeum vo svojich výstavných priestoroch v Meštianskom dome pripravilo jedinečnú výstavu výtvarníka a architekta Igora Faška s názvom Flow of life (Prúd života).

Igor Faško

Slovenský výtvarný umelec narodený v Nemecku, ktorý žije a pôsobí striedavo na Slovensku a v Nemecku. Je mužom dvoch profesií. Na jednej strane ho verejnosť pozná ako architekta a na druhej ho jeho voľná tvorba rovnako zaradila ako originálneho výtvarníka na profesionálnu výtvarnú scénu. O jeho dielach píše najnovšie teoretička a historička
výtvarného umenia, Lujza Kotočová nasledovne:

„Pokiaľ na recentné práce Igora Faška nahliadneme vo vývojových súvislostiach, nemožno poprieť, že to, čo vzbudzuje zrejme najsilnejší dojem, je autorovo dosiahnutie vyššieho stupňa maliarskej slobody a citeľné umocnenie suverenity, s ktorou zaobchádza so svojimi obvyklými výrazovými prostriedkami. Na rozdiel od mnohých predchádzajúcich diel sa ústredné série z posledných rokov plne oslobodzujú od potreby akejkoľvek racionalizujúcej interpretácie a namiesto toho sa zameriavajú na procesuálne konštruovanie tokov farebných línii a ich vzájomných priestorových vzťahov, ktoré je jedným z najvýraznejších momentov, ku ktorým Faško vo svojej tvorbe zatiaľ dospel. Toto široké spektrum obrazových variácií, cielene založených na kombinácií prvkov systematickosti a spontaneity, tak v niekoľkých prípadoch dosahuje takmer univerzálne umelecké
kvality, ktoré viac než s konkrétnymi intelektuálnymi podnetmi či vizuálnymi inšpiráciami, súvisia so všeobecnou vývojovou kontinuitou umenia, plynúcou nezávisle na optike a výkladových vzorcoch bezprostrednej súčasnosti.“

Jeho dielo je zastúpené vo viacerých súkromných a verejných zbierkach na Slovensku a v Nemecku. Obohatením výstavy sú výtvarné práce syna Igora Faška – Davida, ktorý popri otcovi v ich rodinnom ateliéri rozvíja, môžeme povedať, zdedený talent. Že jablko nepadá ďaleko od stromu sa môžete presvedčiť na výstave, ktorá bude v Horehronskom múzeu prístupná verejnosti od 7.10.2022 do 27.11.2022.

Otváracie hodiny:

  • UTOROK – PIATOK: 9:00 – 17:00
  • SOBOTA – NEDEĽA: 13:00 – 17:00
  • posledný vstup o 16:30

 

Brezno, Meštiansky dom č. 13
ám. gen. M. R. Štefánika 9
Brezno, Slovensko 977 01
+ Google Map