Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

HUSKY QUADRATHLON

Šport
5. augusta 2017 14:00
Krpáčovo, hotel Polianka

Ahoj športovci, jazero na Krpáčove sa už roztopilo, tak môžete začať trénovať na tohtoročný Husky Quadrathlon 2017

Registrácia začala 29.3.2017

Termín: 5.8.2017

Štartovné: jednotlivec 15€, štafeta 35€ (od 1.7.2017 jednotlivec 20€, štafeta 45€)

Kategórie preteky jednotlivcov: Muži/ Ženy 18 – 34 rokov
Muži/ Ženy 35 – 49 rokov
Muži/ Ženy 50+

Preteky štafiet: bez kategórii ( motivačné ocenenia mimo poradia sa nevylučujú :))
Maximálny počet štartujúcich: 200 ( zo štafety sa počíta jeden)

Náhradníci: po naplnení štartovacej listiny budeme evidovať náhradníkov. Bez záruky štartu. ( Zoznam registrovaných )

Rozdelenie do štartovacích vĺn bude zrealizované na základe poradového čísla registrácie. Podmienkou udržania sa v poradí je uhradenie štartovného do 1.7.2016

Štart prvá vlna: 14:00 ( prvých 100 registrovaných )

Štart druhá vlna: 14:15 ( druhých 100 registrovaných )

Prezentácia pretekárov: 10:00 – 13:00 ( pri hoteli Polianka, Cyklo depo sa uzatvára o 13:30)

Kanoe zabezpečuje usporiadateľ. Plavky, bicykel a topánky účastník. Plavecký neoprén je povolený, cyklistická prilba povinná. Pri prezentácii každý účastník bude podpisovať čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko. V prípade neplnoletých toto prehlásenie podpíše jeden z rodičov. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.

INFO: Huskyquadrathlon

Krpáčovo, hotel Polianka
Krpáčovo
Horná Lehota - Lopej,
+ Google Map
Telefón:
+421 (0)908 676 144
Webstránka:
www.polianka.sk