Loading Podujatia

Kde bolo, tam bolo

Iné podujatia
12. augusta 2024 8:00
Brezno

Horehronské múzeum pripravuje letné viacdňové výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, a to hneď v dvoch turnusoch v mesiaci august 2024.


LETNÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIE je určené pre deti od 6 – 9 rokov.

1. turnus: 12.8. – 16.8.2024
2. turnus: 19.8. – 23.8.2024

Poplatok za účasť je: 119 € na dieťa.

 • v cene poplatku sú zahrnuté: odborné lektorovanie a dozor, materiál
  a pomôcky k aktivitám, odborní lektori, náklady na cestovné a vstupné,
  poistenie, obed a občerstvenie, pitný režim

Program

1. deň | S Ignácom na vandrovke

 • zoznámenie sa detí navzájom, predstavenie sa, spoznávanie sa
 • zoznámenie sa s Horehronským múzeom a jeho priestormi
 • interaktívna hra Ako išiel Ignác na vandrovku
 • interaktívna výstava Vedecká hračka

2. deň | Oživené bábky

 • návšteva v Literárno-hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
 • spoznávanie tajomstiev bábok a bábkohorectva
 • súťaže a dobové hry u Bendíkov

3. deň | Návšteva u hradnej pani Dócyovej

 • návšteva hradu Slovenská Ľupča
 • „hradné“ hry a remeslá (tvorivé dielne)

4. deň | Po stopách Maťka a Kubka

 • návšteva a prehliadka salaša Zbojská
 • oboznámenie sa s pastierskym remeslom, hry a tvorivé dielne

5. deň | Na ceste do rozprávky

 • návšteva interaktívneho sveta fantázie v Nemeckej
 • výroba novej hračky podľa vlastnej fantázie (plstenie a drôtovanie)
 • záver a vyhodnotenie, odovzdanie účastníckych listov a odmien

Viac informácií nájdete tu: Kde bolo, tam bolo

Brezno
Brezno, Slovenská republika + Google Map