Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

LIEK NA ŽIVOT

Kino Mostár
14. apríla 2017 19:00
Brezno, kino Mostár

Triler/Mysteriózny, NEMECKO/USA, 2017, 146 min., slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€. Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švajčiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľný.

 

Brezno, kino Mostár
Švermova 7
Brezno, 977 01 Slovenská republika
+ Google Map