Loading Podujatia

Literárne stredy

Iné podujatia
24. augusta 2024 16:00
Brezno, Horehronské múzeum

Komentovaná prehliadka literárnej expozície „Literárne Brezno“


Horehronské múzeum pokračuje s Literárnymi stredami aj v letných mesiacoch. V júli ponúka návštevníkov komentovanú prehliadku literárnej expozície Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta, a síce v párne stredy 10.7.202424.7.202416.00 hod.


Brezno a jeho okolie je rodiskom a v doterajších etapách svojho vývinu bolo pôsobiskom viacerých významných osobností z oblasti literatúry. Literárny život Brezna výraznou mierou participoval na spoločenskom a kultúrnom živote obyvateľov mesta a jeho okolia a prispel k tomu, že sa Brezno nezmazateľne zapísalo do celoslovenského literárneho povedomia.


A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo má dnes Horehronské múzeum v správe literárnu expozíciu Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. Vznikla vďaka spolupráci MO Matice slovenskej v Brezne, Mesta Brezna, CZ ECAV na Slovensku Brezno a Horehronského múzea v roku 2009 a nachádza sa v zrenovovaných priestoroch starej sypárne na evanjelickej a. v. fare v Brezne. Ako už samotný názov naznačuje, jej hlavnou témou je literatúra a 15 literárnych osobností pôsobiacich na území Brezna, na čele s Martinom Rázusom.


Prijmete pozvanie Horehronského múzea na „prechádzku“ s literárnymi osobnosťami a dozviete sa okrem iné aj prečo bolo pre Martina Rázusa osudným číslo 8, kto sa považuje za najvýznamnejšieho rodáka Brezna, kto sprevádzal Boženu Němcovú po jej potulkách po Horehroní, čím sa preslávil A. Peter Záturecký, alebo či je možné spojiť povolanie lekára s divadlom a paličkovanou čipkou. Ste zvedaví? Tak neváhajte a príďte!

Brezno, Horehronské múzeum
Nám. Gen. M. R. Štefánika 13
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map