Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Ľudovít Petranský: Spomienky v umení

Kultúra
28. júna 2019 9:00
Brezno, Horehronské múzeum

Výstava významného breznianskeho rodáka spojená s krstom knihy

Výstava dvanástich špičkových výtvarných umelcov súčasnej slovenskej umeleckej scény – Juraj Čutek, Karol Felix, Svetozár Ilavský, Marcela a Viliam Loviškovci, Milan Lukáč, Palo Macho, Marek Ormandík, Júlia a Igor Piačkovci, Peter Pollág, Ján Ťapák predstavuje prierez ich tvorbou pohybujúcou sa v rozmanitých výtvarných disciplínach – od maľby a grafiky cez kresbu až po sochu či sklenené priestorové objekty.

Netradičná inštalácia ich diel má ambíciu vytvoriť nové vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými výtvarnými programami, ako aj upozorniť diváka na kontinuitu slovenského výtvarného umenia, ktorá v ich výtvarných príspevkoch pokračuje aj v 21. storočí. Autori sú uznávaní predstavitelia strednej generácie slovenských výtvarných umelcov, ktorí svojou tvorbou výrazne zaujali široké odborné i laické publikum na Slovensku i v zahraničí. Získali za ňu množstvo významných ocenení a reprezentovali Slovensko na svetových výstavných fórach, ako aj odborných prednáškach. Vystavujúci umelci sú študentmi prof. Ľudovíta Petránskeho a zároveň sa so svojou tvorbou i ľudskými vyznaniami nachádzajú v reprezentatívnej 400-stranovej biografii o živote a tvorbe prof. Ľudovít Petránskeho (vyšla vo vydavateľstve Design friendly), ktorú uviedli do života na vernisáži tejto výstavy.

Text: TS Horehronské múzeum v Brezne

Brezno, Horehronské múzeum
Nám. Gen. M. R. Štefánika 13
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map