Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Matica Slovenská 100. výročie

Iné podujatia
20. novembra 2019 8:00
Brezno, mestský park

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne pozývajú na oslavy 100. výročie založenie MO  MS v Brezne

Účinkujú:

  • spevácky zbor mesta Brezna
  • spevokol Svornosť
  • MSS Krnohári
  • ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno, DIvadelný súbor J. Chalupku

Hosť

  • Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno

Súčasťou osláv bude uvedenie do života bulletinu – Sto rokov Miestneho odboru Matice slevenskej Brezno 1919 – 2019

Brezno, mestský park
Brezno, Slovenská republika + Google Map